Uppsatspraktik

Vill du processa i domstol eller arbeta med utomrättsliga förhandlingar?

Circle

01

Vill du utvecklas till en specialist inom familjejuridik?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

Vill du praktisera hos oss inom ramen för ditt examensarbete så erbjuder Svensk Familjejuridik praktikplatser till dedikerade och ambitiösa juriststudenter.

Våra praktikanter deltar i det dagliga arbetet på byrån där de får en god inblick i våra juristers vardag. Du kommer att få vara med och lösa komplicerade uppgifter med de verktyg som byrån tillhandahåller för våra verksamma jurister.

Du kommer att få en handledare som hjälper dig att greppa och förstå juridiska frågor så att du själv utvecklas under din praktiktid. Du kommer även att få genomföra enklare rättsutredningar, delta i förberedelser inför domstolsförhandlingar samt vara med på klientmöten.

Om du skulle vara intresserad av en uppsatspraktik så kan du vända dig till: jobb@svenskfamiljejuridik.se. Märk din intresseanmälan med ”praktik” i rubriken.