Traineeprogram

Vill du processa i domstol eller arbeta med utomrättsliga förhandlingar?

Circle

01

Vill du utvecklas till en specialist inom familjejuridik?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

Svensk Familjejuridik som specialistbyrå tillhandahåller ett traineeprogram för nyexaminerade jurister. Programmet innebär att den nyexaminerade juristen följer en av byråns specialister under hela arbetsveckor. Praktiken består av att vara med och förbereda förhandlingsstrategier och implementera förhandlingslösningar vid pågående domstolsprocesser och förlikningar. Arbetet bedrivs främst utifrån den region där specialisten utgår och traineejuristen följer specialisten under dennes arbete.

Traineeprogrammet innebär att traineejuristen uppbär dels en anställning vid byrån, i normalfallet om 50 % och dels genomför praktiktjänstgöring vid byrån om 50%. Detta under en period om 4-6 månader. Traineejuristen får även medverka vid internutbildningar i förhandlingsstrategi, familjejuridik och processrätt med mera.

Syftet med traineeprogrammet är att traineejuristen ska få en grundläggande introduktion till yrket som specialistjurist inom det familjerättsliga området. Under traineeprogrammet förekommer kontinuerlig utvärdering av traineejuristens förutsättningar och utveckling. De traineejurister som visar potential och bedöms ha förmåga och kapacitet att utvecklas inom det familjerättsliga området kan komma att erbjudas anställning som biträdande jurist vid byrån efter fullfört traineeprogram.