Karriär

Vill du processa i domstol eller arbeta med utomrättsliga förhandlingar?

Circle

01

Vill du utvecklas till en specialist inom familjejuridik?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

Svensk Familjejuridik har jurister med god processvana

Det innebär att var och en av oss har en vinnande personlighet med ett välgrundat strategiskt arbete som utgångspunkt. Vi företräder alla människor och utformar en vinnande strategi tillsammans utifrån de specifika förutsättningar som råder. Det handlar inte om att ha rätt i alla lägen utan att processa målet på ett sådant sätt att vi får rätt. Vår attityd och inställning är att vi löser alla utmaningar och vänder situationer till vår fördel. Nyckeln till vår framgång är ett team där alla är fokuserade och arbetar målmedvetet utifrån klientens intressen. Våra prestationer bedöms således efter det resultat vi levererar till våra klienter.

Svensk Familjejuridik har jurister med en juristexamen men många av våra anställda har även en specialinriktning mot familjerätt. Flera av våra jurister har internationell erfarenhet som de erhållit både under och efter de tagit sin juristexamen. Vi arbetar med en självutvecklad metodik avseende förhandling, strategisk och taktisk planering för att föra processen framåt på ett målmedvetet sätt och i den riktning som vi bestämt oss för. Vi genomför rättsutredningar och upprättar juridiska dokument vilket är några av de många arbetsuppgifter som våra jurister på Svensk Familjejuridik ägnar sig.

Svensk Familjejuridik tillhandahåller därför internutbildningar för samtliga nyanställda som främst fokuserar på upprättande av förhandlingsstrategier- och därefter tekniker inom förhandling och processrätt. Vi erbjuder även en djup juridisk kunskap inom det verksamhetsområde som juristen främst ska arbeta inom.

För byråns jurister inom processrätt finns internutbildningar med fokus på de strikt processuella aspekterna kombinerat med ett program utifrån Svensk Familjejuridiks erfarenheter och upparbetade kompetens.

Svensk Familjejuridiks jurister arbetar främst inom dessa områden; förhandsbedömning av ärendet, familjerättslig förhandling, upprättande av juridiska dokument och processrätt.

Vi är ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans för att uppnå bästa gemensamma resultat för våra klienter. Det innebär att vi prestigelöst delar vårt ”know-how” för att säkerställa bästa förutsättningar i samtliga ärenden som byrån driver oavsett vem av oss som är ansvarig jurist.

Blomma på skrivbord