Svensk Familjejuridik Rekrytering

Vill du processa i domstol eller arbeta med utomrättsliga förhandlingar?

Circle

01

Vill du utvecklas till en specialist inom familjejuridik?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

Svensk Familjejuridik är en specialistbyrå i familjerätt

Vårt fokus är nöjda klienter som upplever att vi uppnått ett maximalt resultat i deras ärenden. Våra klienter ska känna att vi funnits med under hela vägen för att förklara svåra skeenden och erbjuda vårt juridiska stöd samt vägledning därefter.

Vi företräder regelbundet våra klienter i domstol och har därmed en gedigen erfarenhet inom förhandling i kombination med specialistkompetens inom det familjerättsliga området. Våra jurister har därför djupgående kunskap inom vårt verksamhetsområde liksom inom processrätt och förhandling. Juristerna har därtill kännedom om gällande praxis i de specifika rättsliga frågorna men även vana av att på ett strategiskt sätt kommunicera med motpart och dennes ombud. Detta gör att Svensk Familjejuridik sammantaget har en kompetens som är bred och omfattande inom verksamhetsområdet.

Svensk Familjejuridik tillhandahåller en kostnadsfri bedömning av klientens frågor och funderingar. Detta för att klienten ska kunna ta ställning till situationen och få information om vilka möjligheter som finns framledes liksom förutsättningar att nå framgång utifrån klientens målsättning. Utifrån den breda ingången på ärendena så arbetar juristerna på Svensk Familjejuridik med att lösa olika former av juridiska utmaningar som kan finnas i vardagen.

Svensk Familjejuridik utgår från Umeå, Stockholm, Malmö, Halmstad, Göteborg, Borlänge med mera. Det gör att vår flexibilitet och tillgänglighet är omfattande inom den familjerättsliga marknaden.